کد نظام پزشکی: 8878660
آدرس مطب
شیراز - خیابان مشیر فاطمی، بین تقاطع خیابان اردیبهشت و معدل، تلفن : 32331832
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  آدرس مطب
شیراز - خیابان مشیر فاطمی، بین تقاطع خیابان اردیبهشت و معدل، تلفن : 32331832
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر جمشید یگانه » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!Copyright © 2019