کد نظام پزشکی: 076746
آدرس مطب
شیراز ( نوبت دهی در واتس آپ >>: 09304719151) - خیابان لطفعلی خان زند، نزدیک چهارراه نمازی، روبروی مسجد، تلفن : 32224324
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  آدرس مطب
شیراز ( نوبت دهی در واتس آپ >>: 09304719151) - خیابان لطفعلی خان زند، نزدیک چهارراه نمازی، روبروی مسجد، تلفن : 32224324
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر حسن طاهریان » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!Copyright © 2019