کد نظام پزشکی: 9085735
آدرس مطب
شیراز - 20متری سینماسعدی،مجتمع پزشکی پرند،روبروی بیمارستان شفا، تلفن : 32317075
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  آدرس مطب
شیراز - 20متری سینماسعدی،مجتمع پزشکی پرند،روبروی بیمارستان شفا، تلفن : 32317075
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر دهقان ابوالحسن » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!Copyright © 2018