کد نظام پزشکی: 89977645
آدرس مطب
شیراز - خیابان شهید بهشتی، سه راه آبیاری، جنب درمانگاه سروش تلفن تماس: 07138200117
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  خدمات مطب
دندانپزشک عمومی
  آدرس مطب
شیراز - خیابان شهید بهشتی، سه راه آبیاری، جنب درمانگاه سروش تلفن تماس: 07138200117
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر اشکان زاهدی » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!


پزشکان مرتبط

Copyright © 2019