کد نظام پزشکی: 657536
آدرس مطب
شیراز - پانصد دستگاه ارتش، سه راه بهداری تلفن تماس: 07138247264
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  خدمات مطب
دندانپزشک عمومی
  آدرس مطب
شیراز - پانصد دستگاه ارتش، سه راه بهداری تلفن تماس: 07138247264
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر آزاده برازجانی » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!


پزشکان مرتبط

Copyright © 2019