کد نظام پزشکی: 565743
آدرس مطب
شیراز - خیابان فلسطین (باغشاه)، خیابان معدل غربی، جنب بیمارستان دکتر حسابی، بین خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) و فلسطین(باغشاه)، ساختمان نهال، طبقه دوم تلفن تماس: 07132309526
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  آدرس مطب
شیراز - خیابان فلسطین (باغشاه)، خیابان معدل غربی، جنب بیمارستان دکتر حسابی، بین خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) و فلسطین(باغشاه)، ساختمان نهال، طبقه دوم تلفن تماس: 07132309526
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر حسن گل خورشیدی » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!Copyright © 2019