کد نظام پزشکی: 133435
آدرس مطب
شیراز - خیابان مدرس، خیابان جانبازان (پودنک)، روبروی 20 متری چهارم، جنب بانک ارغوان، ساختمان داروخانه دکتر فریار، طبقه دوم تلفن تماس: 07137225546
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  آدرس مطب
شیراز - خیابان مدرس، خیابان جانبازان (پودنک)، روبروی 20 متری چهارم، جنب بانک ارغوان، ساختمان داروخانه دکتر فریار، طبقه دوم تلفن تماس: 07137225546
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر سهراب کرمی » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!Copyright © 2019