کد نظام پزشکی: 98986536
آدرس مطب
شیراز - شهرک ولیعصر، کوچه 519، پلاک 1720 تلفن تماس: 07137275210
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  آدرس مطب
شیراز - شهرک ولیعصر، کوچه 519، پلاک 1720 تلفن تماس: 07137275210
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر عبدالمجید اکبری » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!


پزشکان مرتبط

Copyright © 2019