کد نظام پزشکی: 7686524
آدرس مطب
شیراز - خیابان قصردشت، رحمت آباد، نزدیک به کوچه 47، ساختمان بزرگمهر تلفن تماس: 07136276225
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  آدرس مطب
شیراز - خیابان قصردشت، رحمت آباد، نزدیک به کوچه 47، ساختمان بزرگمهر تلفن تماس: 07136276225
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر کاوه کامران » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!Copyright © 2019