کد نظام پزشکی: 5643245
آدرس مطب
شیراز - خیابان مشیر فاطمی، چهاررا معدل، ساختمان شیراز پاساژ، طبقه دوم تلفن تماس: 07132336193
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  آدرس مطب
شیراز - خیابان مشیر فاطمی، چهاررا معدل، ساختمان شیراز پاساژ، طبقه دوم تلفن تماس: 07132336193
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر محمد احمدی » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!


پزشکان مرتبط

Copyright © 2019