کد نظام پزشکی: 3443234
آدرس مطب
شیراز - شهرک گلستان، بلوار غدیر جنوبی، کوچه 7 تلفن تماس: 07136205602
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  آدرس مطب
شیراز - شهرک گلستان، بلوار غدیر جنوبی، کوچه 7 تلفن تماس: 07136205602
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر محمدتقی محبی » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!


پزشکان مرتبط

Copyright © 2019