کد نظام پزشکی: 1212213
آدرس مطب
شیراز - خیابان قصر دشت، بین چهارراه سینما سعدی و سه راه فلسطین (باغشاه)، ساختمان پاساژ کاویان، طبقه اول، واحد 19 تلفن تماس: 07132306324
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  آدرس مطب
شیراز - خیابان قصر دشت، بین چهارراه سینما سعدی و سه راه فلسطین (باغشاه)، ساختمان پاساژ کاویان، طبقه اول، واحد 19 تلفن تماس: 07132306324
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر محمدصدیق دیوانی زاده » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!Copyright © 2019