کد نظام پزشکی: 90878756
آدرس مطب
شیراز - خیابان شوریده شیرازی (30متری سینما سعدی)، روبروی صاحب دیوانی، نبش کوچه 14، ساختمان داروخانه بابک، طبقه دوم تلفن تماس: 07132304671
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  آدرس مطب
شیراز - خیابان شوریده شیرازی (30متری سینما سعدی)، روبروی صاحب دیوانی، نبش کوچه 14، ساختمان داروخانه بابک، طبقه دوم تلفن تماس: 07132304671
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر محمود واحد » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!Copyright © 2019