کد نظام پزشکی: 72778
آدرس مطب
شیراز - شیراز - میدان نمازی - درمانگاه مطهری
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  آدرس مطب
شیراز - شیراز - میدان نمازی - درمانگاه مطهری
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر اورانوس داسمه » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!


پزشکان مرتبط

Copyright © 2019