کد نظام پزشکی: 120443
آدرس مطب
شیراز - شهر جدید صدرا - فاز 2 - به سمت دوکوهک - روبروی باغشهر پردیس - درمانگاه داخلی بیمارستان پیوند اعضا بوعلی سینا تلفن تماس: 07136407061 - 07136407062
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  آدرس مطب
شیراز - شهر جدید صدرا - فاز 2 - به سمت دوکوهک - روبروی باغشهر پردیس - درمانگاه داخلی بیمارستان پیوند اعضا بوعلی سینا تلفن تماس: 07136407061 - 07136407062
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر مسعود نموی » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!Copyright © 2019