کد نظام پزشکی: 687754
آدرس مطب
شیراز - خیابان کریم خان زند، روبروی درمانگاه شهید فقیهی، کوچه 43، ساختمان تارا تلفن تماس: 07132306793
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  آدرس مطب
شیراز - خیابان کریم خان زند، روبروی درمانگاه شهید فقیهی، کوچه 43، ساختمان تارا تلفن تماس: 07132306793
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر علیرضا تدین » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!


پزشکان مرتبط

Copyright © 2018