کد نظام پزشکی: 7898767
آدرس مطب
شیراز - خیابان قصر دشت، خیابان رحمت آباد، ساختمان بزرگمهر، طبقه اول تلفن تماس: 07136276231
ارسال نظرات

نوبت دهی اینترنتی
راهنمای ثبت نوبت : تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از بین زمان های فعال، یکی را انتخاب کنید. در صورتی که زمان فعال نباشد، تاریخ دیگری را انتخاب کنید.
اطلاعات مطب یا مرکز درمانی
  آدرس مطب
شیراز - خیابان قصر دشت، خیابان رحمت آباد، ساختمان بزرگمهر، طبقه اول تلفن تماس: 07136276231
بیماران در این مطب بصورت آزاد ویزیت می گردند!
آدرس مطب « دکتر احمد اعجاز » بر روی نقشه
دیدگاه ها 0

تاکنون دیدگاهی برای این دکتر ثبت نشده است!


پزشکان مرتبط

Copyright © 2018